Prohlášení

Svolavatelů akcí jízd za
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST pro všechny stejně
OBČAN V ODPORU.cz a Posel svobody

P R O H L Á Š E N Í


Svolavatelů akcí jízd za TRESTNÍ ODPOVĚDNOST pro všechny stejně

hnutí OBČAN V ODPORU.cz a Posel svobody
zveřejněné na Prohlášení – POSEL SVOBODY

Citace:
Lidi jako jste vy, se házeli z útesu
Makám na vás zkurvený čechy, k čemu vy jste úplně paraziti
Češi jsou nejhorší národ, horší než Poláci, horší než Ukrajinci, nejhorší národ, hlavně národ nevděčnej
Prasata český nevděčný udavačský zkurvený národ
Češi by potřebovali válku, takovou malou válku, jo prostě vás čechy v noci vyhnat z baráku zabít dítě, ženu podříznout. Zapálit vám barák a nakopat vás do té prdele abyste pochopili co to je válka. Co jste za ubožáky, národ nevděčných udavačských prasat jste..

Citujeme výroky člena ODS, starosty městské části Prahy 5 – Řeporyje, politika a celebrity Pavla Novotného, tak jak je pronášel na svém veřejném profilu, které jsou volně dostupné na sociálních sítích.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pavel-novotny-video-urazky-trestni-oznameni-cizek-ods.A230308_152843_domaci_pitt

  My občané České republiky, zásadně nesouhlasíme a odsuzujeme tyto výroky. V žádném případě nepovažujeme Český národ, tak jak je vulgárně nazýván a urážen Novotným Pavlem, naopak, jsme hrdi na národ Čechů a Slováků, kteří jsou věrni svým historickým tradicím, pocházející ze slavné slovanské kultury, národ, který má mnoho významných a slavných osobností a je hrdým potomkem velikánům jako jsou Karel IV, Jan Hus, Jan Ámos Komenský a další velikáni, hrdinský a odvážný národ z první a druhé světové války, národ mnoha slavných spisovatelů, vynálezců, vědců a dalších osobností ať již zesnulých, nebo žijících.
  Pro nás hrdinné potomky českých a slovenských velikánů, zapsaných do světové historie, je urážející a ponižující, jak může občan České republiky, významná osobnost na politické scéně, starosta městské části hlavního města Prahy, významného člena ODS, strany, která má ve svých řadách premiéra České republiky, několik ministrů a senátorů a zástupců v Evropské unii, urážet národ ve kterém se narodil a vyrůstal, národ, který mu dal vzdělání a postavení. Dále je pro nás občany nepochopitelné, proč se s těmito výroky již nezabývají orgány činné v trestním řízení, když je podáno občany České republiky již mnoho trestních oznámení. Je až s podivem, že k dnešnímu dni nebyla ani zmínka v žádném veřejnoprávním médiu, žádná televize neodvysílala a neupozornila na tyto vulgární a urážející výroky, které mohou mít i charakter několika trestních činů.

  Pro nás občany České republiky, kteří soucítí s každou válkou, která byla nebo je vedena, jako s největším zlem jak pro občany, tak pro napadený národ, které občany může potkat. Je nám nesmírně líto každého života a všech utrpení, které válka přináší, cítíme obrovskou morální a etickou povinnost čelit každé válce, každému lidskému utrpení a ekonomickým důsledkům, které války přinášejí.
  Prohlašujeme, a podepisujeme, že NESOUHLASÍME s žádnou válkou, NESOUHLASÍME s napadáním žádného národa, etnika nebo jakékoliv skupiny občanů jakékoliv země.

  ŽÁDÁME, aby byl vyšetřen a mediálně zveřejněn závěr vyšetřování všech vulgárních urážek a napadání občanů České republiky a důsledně prošetřeno, zda nebylo v jednání starosty městské části Prahy 5 – Řeporyje, Novotného Pavla naplněna skutková podstata trestného činu.   

Signatáři PROHLÁŠENÍ

Kubíček Rostislav
Trčová Radana
Svoboda Patrik
Fűrstová Klára
Jaukerová Monika
Marvan Petr
Holý Michal
Drnec Luděk
Šinágl Václav

SBĚR PODPISŮ UKONČEN

Všem , kteří připojili svůj podpis pro navrácení spravedlnosti v České republice velice děkujeme.

Nadále budeme vyvíjet tlaky na všechny instituce, tak aby v České republice platilo pravidlo a zákon že:

PŘED ZÁKONEM JSME SI VŠICHNI ROVNI

Je sesbíráno cca 1 230 podpisů !!! 
Všem děkujeme

TRANSPARENTNÍ
ÚČET

Číslo účtu:
2502166771 / 2010
IBAN
CZ28 2010 0000 0025 0216 6771

TRESTNÍ OZNÁMENÍ
na

PAVLA NOVOTNÉHO

Dne 20.6.2024 proběhlo PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ
před samotným řízení nás opětovně Pavel Novotný urážel.
Podáváme tedy nové

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

NOVÉ PŘEDVOLÁNÍ
OSOBY PŘÍMO POSTIŽENÉ PŘESTUPKEM

Jak už jsme Vás informovali, předvolání ze 14.5.2024 bylo
ODROČENO
z důvodu nedovolení
POŘIZOVÁNÍ ZVUKOVÉHO A OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU ZE STRANY SPRÁVNÍHO ORGÁNU

NOVÉ PŘEDVOLÁNÍ
20.6.2024

LEDY SE POHNULY

14.5.2024

PŘEDVOLÁNÍ OSOBY PŘÍMO POSTIŽENÉ PŘESTUPKEM


Na 14.5.2024 jsme obdrželi předvolání kde Komise pro projednávání přestupků bude konečně po mnoha urgencí řešit urážlivé výroky starosty městské části Prahy – Řeporyjí, Pavla Novotného, které pronášel 11.10.2023 v Řeporyjích na naší adresu.

25.2.2024
DEBATY BEZ CENZURY

Na základě rozhovoru s
V. Rakušanem ohledně "dvojího metru" v ČR, posílám

ŽÁDOST O PŘEZKUM

25.10.2023 - Zasedání zastupitelstva Řeporyjí
Starosta Řeporyjí člen ODS, Pavel Novotný na jednání zastupitelstva obce slovně uráží osmdesátiletého občana Řeporyjí a členové zastupitelstva obce všemu pouze nečinně přihlížejí.
Vulgarita a urážky jsou nejspíše na jednání zastupitelstva na denním pořádku.

AKTUALITY Z ŘEPORYJÍ - ZAHÁJENO TRESTNÍ ŘÍZENÍ

I díky naší iniciativě a iniciativě mnoha dalších občanů kteří se k trestnímu oznámení připojili, státní zastupitelství pro Prahu 5 zahájilo trestní řízení starosty Řeporyjí za jeho nenávistné výroky vůči českému národu !!!

PODANÉ DALŠÍ OZNÁMENÍ

Vyrozumění k přípisu ze dne 19.10.2023

11.10.2023
ROZHOVOR S RODÁKEM ŘEPORYJÍ PANEM ABRAHÁMEM,KTERÝ JE JIŽ VÍCE JAK PĚT LET ŠIKANOVÁN A URÁŽEN STAROSTOU ŘEPORYJÍ
PAVLEM NOVOTNÝM

Po ukončení šetření Policií ČR jsme podali žádost o prošetření vyšetřování na Státní zastupitelství

ZVEŘEJŇUJEME

obdržené VYROZUMĚNÍ
a následnou odpověď

VYROZUMĚNÍ

ODPOVĚĎ NA SZ

Skandální selhání Policie ČR při vyšetřování případu P. Novotného nás přimělo obrátit se na Nejvyšší státní zastupitelství.

POŽADUJEME prošetření případu tak aby v
České republice platilo pravidlo
“před zákonem jsou si všichni občané rovni“.

Dopis na Nejvyšší státní zastupitelství můžete stáhnout v PDF, podepsat a odeslat na adresu: 
Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 585/4
660 55 Brno
ID datové schránky: 5smaetu
Email: podatelna@nsz.brn.justice.cz

Policie odložila hromadné žaloby za výzvu Pavla Novotného k vraždění Čechů.
Dvojí metr, řvou politici a právníci

N E K O N Č Í M E

Skandální selhání Policie v případu Pavla Novotného, komentuje na Svobodné televizi
ing. Jaroslav Novák

DOTAZ na Krajské ředitelství policie hl. města Prahy ohledně podání trestního podání a ODPOVĚĎ

O D V O L Á N Í

Podané ODVOLÁNÍ (25.5.2023) k Státnímu zastupitelství pro Prahu 4,
 k opětovnému prošetření celého případu.

Prohlášení na Twitteru starosty Řeporyjí
P. NOVOTNÉHO
když máte ochranu pětikoalice
MŮŽETE VŠECHNO

TRESTNÍ OZNÁMENÍ podané na
Pavla Novotného
a
Vyrozumění Policejního prezidia

Druhý dopis ODS

Dne 20.3.2023 jsem odesílali první dopis politické straně ODS, bohužel k dnešnímu dni žádná odpověď, tak nám nezbývá než poslat další……
Dočkáme se odpovědi?

Dopis ODS z 26.4.2023

Dopis ODS z 20.3.2023

„Jednou jednomu z nich j*bne a zabije mě. Ale to nevadí. Já mám tu výhodu, že mám strašně tolerantní ženu. Ale já mám jeden problém. Já se nebojím nikoho, nikdy a ničeho. A dojedu na to jednoznačně. Ale dneska to nebude.“

Pavel Novotný očekává fyzický útok na svou osobu. Starosta pražských Řeporyjí to prohlásil v pořadu Impulsy Honzy Benešovského. Novotný kritizuje účastníky nedělní demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Podle něj jde o hloupé lidi, kteří se stali obětí dezinformací.

ZDROJ: Impuls.cz

Někomu přeskočí a zabije mě, míní Novotný. Demonstranty označil za oběti

ZDROJ: idnes.cz/zpravodajství

Reakce na mediální vystoupení 
Pavla Novotného 17.4.2023 na idnes.cz a 18.4.2023 v pořadu Impulsy Honzy Benešovského

Odesláno emailem dne 23.4.2023

Názory z Václaváku:
Neznáte bídu, řekl Novotný k demonstrantům, kteří spílali vládě

"Žijí v ráji, a proto by potřebovali válku.
Potřebovali by ten pocit ohrožení, aby si uvědomili, co to je válka, co to je utrpení civilního obyvatelstva,"

řekl na adresu účastníků demonstrace například starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), který měl přes ramena ukrajinskou vlajku.
Zdroj: Aktuálně.cz

Emailová komunikace

Zpráva ze dne 16.4.2023 

Na, vemena.

https://www.youtube.com/watch?v=MmCrb2qSSpY

S pozdravem,
Pavel Novotný – starosta MČ Praha Řeporyje

Odpověď ze dne 17.4.2023 

Dobrý den,
máme radost z toho, jak rychle jste si našel nejen čas si naše otázky………

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKŮM V MÉDIÍCH
ohledně akce 16.4.2023
v ŘEPORYJÍCH

Příspěvek na Primě CNN tvrdí, že DEMONSTRANTI VTRHLI DO DOMU NOVOTNÉHO. 
Tento příspěvek se nezakládá na pravdě.

1. Nejednalo se o DEMONSTRACI, tudíž se nejedná o DEMONSTRANTY.
2. Nikdo nevtrhl do domu pana starosty Pavla Novotného. Pan Novotný bydlí v bytovém domě, ve kterém bydlí i další nájemníci. Do domu byl umožněn vstup díky jednomu z nájemníků, a navíc u vchodu do domu asistovala i Policie ČR. Vše probíhalo v klidu a v pořádku, v domě proběhlo pouze vložení výzvy do schránky.

Odeslaný dopis
Pavlu Novotnému s žádostí o schůzku a rozhovor na předem dané otázky

VÝZVA PRO STAROSTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY

PAVLA NOVOTNÉHO

Dne 16.4.2023 předáme
PAVLU NOVOTNÉMU
výzvu a očekáváme odpovědi na několik otázek.
Výzva je volně ke stažení, můžete podepsat a zaslat na adresu:

Městská část Praha – Řeporyje
starosta – P. Novotný
Úřad městské části Praha – Řeporyje
Nad náměstím 84
155 00 Praha 5-Řeporyje

PDF ke stažení:

16.4.2023 -Jízda za
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
pro všechny stejně