Úvod

úvodní_3

Aktuálně:

  Aktuální informace, akce, články a dopisy

DOHODA O OBRANĚ
ČR

23.5. 2023 podepisuje ministryně obrany Jana Černochová smlouvu o obraně ČR s USA
VYZÝVÁME POSLANCE ČR K VYVOLÁNÍ REFERENDA

DOPIS, nesouhlasíme s Ukrajinskou vlajkou na kulturních památkách v ČR
1) Policejní prezidium ČR
2) Ministerstvo kultury

DOPISY NA MINISTERSTVO KULTURY
A POLICEJNÍ PREZIDIUM

ODPOVĚDI

ODPOVĚĎ NA DOPIS OD
MINISTERSTVA KULTURY

N E S O U H L A S Í M E
s postupem vlády České republiky ohledně ratifikace Dohody o případné budoucí vojenské přítomnosti USA v
České republice.

16.4.2023 -
Jízda za
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
pro všechny stejně

Vláda si odsouhlasila DŮVĚRU

  Vláda Petra Fialy si odsouhlasila sama sobě důvěru. Koalice SPOLU má v parlamentu většinu 108 poslanců a proto s přehledem a vlastně bez obavy dala sama sobě DŮVĚRU. Ale pouze v poslanecké sněmovně, kde má vláda většinu, pokud se ale podíváme na průzkum mezi občany ČR, tak DŮVĚRU ve vládě má cca 20-25% občanů!!!! 

  Proč vláda Petra Fialy nemá DŮVĚRU mezi občany ČR jsme sepsali a vládě poslali.

Má Vaší DŮVĚRU vláda Petra Fialy? 
zajímá nás Váš názor, pište nám na info@poselsvobody.cz

POSEL SVOBODY
aktivně podporuje iniciativu
KRAJSKÁ REFERENDA

PODPISOVÉ ARCHY A ZNĚNÍ REFEREND
 najdete na oficiálních stránkách

www.obcanbily.cz

Podpisové archy a NÁVRHY NA VYHLÁŠENÍ REFEREND
jsou připraveny pro všechny kraje ČR a najdete zde i
podpisová místa, kde lze NÁVRHY REFEREND podepsat

Mohou občané měnit zákony
a jak vypadá přímá demokracie, pokud je v rukou občanů?

  Občané ČR jsou vázáni Ústavou České republiky a zákony České republiky, které předkládá a schvaluje Poslanecká sněmovna České republiky složená z volitelných zástupců lidu, poslanců.

  Samotní občané nemají na rozhodování a schvalování zákonů vliv a musí se řídit i zákony a nařízením vlády, které, jak jsme již bohužel zažili v době covidové, mohou jít i proti některé skupině obyvatel. Prosadit všeobecné referendum se v České republice nedaří a není k tomu ani vůle poslanců referendum prosadit aspoň v podobě, kde by občané měli alespoň nějakou šanci v rozhodování.

  Přitom Ústava ČR v článku 2 bodu 1 říká – Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

  A dále v článku 21 bodu 1 Listiny práv a svobod – Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

  Mohou tedy občané rozhodovat o zákonech a mohou podávat návrhy na změnu zákonů?
Ano, a to podle zákona o krajích a o krajských referendech (Zákonem o krajích č. 129/2000 sb. a Zákonem o krajském referendu č. 118/2010 Sb.)

  Vzniklá iniciativa pana Petra Bílého (www.obcanbily.cz) na svých stránkách a v mnoha videích (www.facebook.com/ktvlive.zpravodajstvi) ukazuje způsob, jak se občané mohou zapojit aktivně na změnu zákonů, a to jednoduchým způsobem v KRAJSKÝCH REFERENDECH.
Iniciativa Petra Bílého má již několik krajských koordinátorů, kteří budou sbírat podpisy, které následně předají na kraje k projednání, a návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem alespoň 6 % oprávněných osob s trvalým pobytem v kraji, v němž má být referendum konáno. Pokud přitom dosáhne právoplatný požadavek nadpoloviční většiny hlasujících voličů v nadpoloviční většině krajů (tedy zahrne nadpoloviční většinu obyvatel země), je toto referendum závazné jak pro dotčené kraje, tak pro celé státní zřízení České republiky včetně Poslanecké sněmovny České republiky.
 Občané mají možnost se v referendu vyjádřit (otázka navržená pro krajské referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem „ANO“ nebo slovem „NE“.) ke změně zákonů a Poslanecká sněmovna je POVINNA se tímto zabývat!

  Více jak dva roky chodí mnoho občanů („vlastenců“) na všechny demonstrace a přejí si jediné, změnu systému. Ano demonstrace má svou opodstatněnou a nezaměnitelnou moc sdružování občanů pod jednu myšlenku, ale bohužel demonstrace nemá tu moc něco velkého změnit a také bohužel změnu nepřináší. Proto přichází jedna z dalších možností (která může, a já doufám, že i bude v souladu s demonstracemi), a to je možnost udělat změnu prostřednictvím KRAJSKÝCH REFEREND. Občané díky této možnosti dostávají do rukou možnost, jak lépe spravovat svou vlast, je na každém z nás, zda se této šance chopíme a zda budeme ochotni pro spravedlnost a svobodu něco udělat.

  Občané České republiky mají právo řídit svou zem a Česká republika si již zaslouží, aby byla řízena ku prospěchu svých občanů. Zapojte se i Vy k iniciativě Petra Bílého a pomáhejte ke změně ČR na přímou demokracii.

  • Sdílejte naše stránky
  • Připojte se k nám na FACEBOOKU NEBO TELEGRAMU
  • Registrujte se jako ORGANIZÁTOR nebo ÚČASTNÍK
  • Řekněte o nás svým známým, v rodině, kamarádům, přátelům
  • Podpořte nás radou, připomínkou
  • ZÚČASTNĚTE SE 

TRANSPARENTNÍ
ÚČET

Číslo účtu:
2502166771 / 2010
IBAN
CZ28 2010 0000 0025 0216 6771
Přehrát video

Organizátoři za Českou republiku

Organizátoři za Slovenskou republiku

KUBÍČEK ROSTISLAV
tel.: +420 725 234 494


tel.: +420 

MATEJOV MILAN
tel.: + 421 911 417 759

tel.:  + 421

PODPOROVATELÉ

OBČAN V ODPORU.CZ

SLOVAN - NÁRODNÝ SNEM JEDNOTY

Nezávislí Češi - Skupina nezávislých občanů

Národní mládež

VOLNÝ BLOG

Svobodné zpravodajství – Volný blog, náš web se snaží vnést světlo do témat, která ostatní často ignorují. Ověřené a ověřitelné zpravodajství z domova i ze zahraničí.
www.volnyblog.cz