Úvod

úvodní_3

Aktuálně:

  Aktuální informace, akce, články a dopisy

Vyjádření podpory a omluva panu premiéru Slovenské republiky, panu Robertu Ficovi

8.3.2024

Odpověď z kanceláře
předsedy vlády
SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Děkujeme a velice si toho vážíme

OMLUVA A VYJÁDŘENÍ PODPORY PŘEDSEDOVI VLÁDY
SLOVENSKÉ REPUBLIKY, PANU ROBERTU FICOVI

Vážený pane předsedo Slovenské vlády, pane Roberte Fico,
tímto Vás chceme ubezpečit, že jednání premiéra České republiky a potažmo celé vlády nemá podporu většiny občanů České republiky. Velice nás mrzí, že vláda Petra Fialy jednostranně pozastavila jednání na úrovni vlád obou republik, a to kvůli
rozdílnému pohledu na válku na Ukrajině. Za toto jednání premiéra Petra Fialy se Vám jménem valné většiny občanů České republiky omlouváme a vyjadřujeme Vám podporu ve vašem úsilí o změnu pohledu na válku na Ukrajině. Značná část občanů České republiky chce ukončení zasílání zbraní a přeje si okamžité ukončení bojů a zahájení mírových jednání. Tatáž většina občanů České republiky si přeje mít dobré vztahy především se Slovenskem, a to jak ty mezilidské, tak i politické. Rozhodně si
přeje pokračovat ve vzájemné spolupráci, a to i ve formátu V4 a naše dlouholeté nadstandardní vztahy nadále prohlubovat.

Značná část občanů České republiky rovněž sdílí Vámi prezentovaný pohled na válku na Ukrajině a vidí mírová jednání jako jedinou možnost na ukončení nesmyslného zabíjení nevinných lidí obou slovanských národů.
Za uskupení „Občan v odporu“ a „Posel Svobody“
v zastoupení dalších mnoha občanů ČR
Rostislav Kubíček
Mgr. Petr Marvan
Radana Trčová
Odepsáno dne 8.4. 2024 

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
premier@vlada.gov.sk

8.3.2024

Prohlášení hnutí OBČAN V ODPORU.cz

NA APRÍLA BEZ FIALY

Vzhledem k aktuálním událostem v České republice, které například zahrnují kontroverzní zákonodárné návrhy současné vlády, a následné blokování šest dní parlamentní sněmovny, pouze aby prosadila kontroverzní zákon a udržela se u moci je zřejmé, že politická situace v zemi vyvolává silné emoce a nespokojenost mezi občany. V souvislosti s nedávnými událostmi, kdy premiér opomněl zmínit významnou finanční částku na účtu kontroverzní finanční instituce ve svém majetkovém prohlášení, a kdy ministr vnitra uznal, že bez cenzury jsou pouze jeho výjezdní besedy, ale hlavně především totální neochota vlády řešit akutní potřeby občanů České republiky, jako jsou například vysoké ceny a nízká kvalita potravin, nákladné energie a další závažné problémy, jsme jako občané České republiky nuceni využít všech svých práv a nároků a uplatnit článek č. 23 ústavního zákona Listiny základních práv a svobod.

  Hnutí OBČAN V ODPORU.cz se proto rozhodlo aktivně angažovat a mobilizovat nespokojené občany k prosazování změn ve prospěch celé společnosti. Toto hnutí je pevně odhodláno vytvářet a podporovat akce a iniciativy, které povedou k podání DEMISE současné vlády a k dosažení lepšího a spravedlivějšího politického systému. První a nejdůležitější důvod, proč se hnutí OBČAN V ODOPRU.cz rozhodlo aktivně angažovat, je nespokojenost s aktuálním stavem v naší zemi. Tato nespokojenost je motivována snahou o zlepšení kvality demokratického procesu, ochrany lidských práv a zajištění sociálních jistot občanů.

  Sjednocení je klíčem k dosažení společného cíle a vzájemného respektu. V dnešní době, kdy se svět potýká s mnoha výzvami a problémy, je důležité, abychom se spojili jako jednotný tým, bez ohledu na politické příslušnosti či stranické barvy. Vyzýváme všechna hnutí, politické strany a další uskupení, aby odhodily politické dresy a spojily se ve prospěch občanů a celé společnosti. Inspirujeme se zemědělci, kteří se sjednotili ve městech Chomutov, Havířov a dalších městech. Některé politické strany, včetně PRO a JaSaN, již nyní aktivně podporují tyto akce a pomáhají s organizací. Ve vztahu k nadcházejícím eurovolbám v roce 2024 je zjevné, že vzniklo mnoho nových politických uskupení, která se snaží získat podporu a důvěru občanů. V tomto kontextu je důležité, aby politické subjekty ukázaly občanům, že jejich zájem není pouze o získání křesla v Europarlamentu, ale především o blaho a zájmy občanů České republiky

  Pro splnění požadavků a cílů nespokojených občanů a zemědělců je zásadní a prioritní požadavek na DEMISI VLÁDY PETRA FIALY. Naším cílem je toto uskutečnit nejpozději k 1.4.2024 – NA APRÍLA BEZ FIALY
Tento krok by mohl přinést potřebnou změnu a vyvolat pozitivní reakci ve společnosti. Ukončení současné vlády by mohlo vést k vytvoření nové politické platformy, která by mohla lépe zastupovat zájmy občanů. Zároveň by to mohlo přinést novou naději a důvěru v politický systém.

                                                  Za OBČAN V ODPORU.cz, Kubíček Rostislav, Trčová Radana

K prohlášení se může každý občan svobodně přihlásit svým podpisem

PŘIPOJENÍ K PROTESTŮM 19.2.2024

Hnutí OBČAN V ODPORU.cz se rozhodlo aktivně podpořit PROTESTNÍ JÍZDU zemědělců, která je naplánována na 19. února 2024. Tímto způsobem vyjadřujeme nesouhlas s politikou vlády Petra Fialy a vyzýváme další občany k aktivní účasti na protestech. Cílem této protestní jízdy a dalších protestních akcí je upozornit na negativní důsledky vládní politiky nejen pro zemědělský sektor a podpořit požadavky občanů na změnu kterou Česká republika potřebuje.

Výzva k účasti v protestech proti současné vládě je v souladu s prohlášením
NA APRÍLA BEZ FIALY, které bylo uveřejněno na stránkách www.obcanvodporu.cz  a www.poselsvobody.cz .
Vyzýváme všechny občany, kteří mají zájem o budoucnost naší země, aby se aktivně zapojili do demonstrací, které by měly vést k odstoupení vlády Petra Fialy.

Naším HLAVNÍM požadavkem je:

              DEMISE VLÁDY PETRA FIALY

V našem požadavku zdůvodňujeme, proč požadujeme odchod vlády Petra Fialy

 • svou nekompetentností zapříčinila vysoké ceny energií
 • výrazně snížila životní úroveň občanů ČR
 • ohrožuje demokratický vývoj země (snahy o porušování lidských práv a svobod, kriminalizace občanů s odlišným názorem)
 • nezvládla vysokou míru inflace
 • nedostatečným rozběhem ekonomiky výrazně poškodila ČR ve srovnání s okolními zeměmi
 • nedokáže zajistit občanům levné a kvalitní potraviny
 • nezvládá žádné svěřené resorty – ministerstva
 • nepředešla vysokým odvodům financí z ČR nadnárodním společnostem
 • je úzce propojena s organizovaným zločinem (kauza Dozimetr)
 • na úkor svých občanů přijímá a uplatňuje neuvážená nařízení Bruselu, která poškozují suverenitu a ekonomiku ČR – např. Green deal, migraci atd.
 • podporuje dodávky zbraní, což přispívá k vojenskému konfliktu na Ukrajině, místo snahy o mírové vyřešení konfliktu a iniciování mírových jednání.
 • VLÁDA PETRA FIALY ABSOLUTNĚ SELHALA A NEMÁ PRAKTICKY ŽÁDNOU PODPORU SVÝCH OBČANŮ

Vláda Petra Fialy vyvolala kontroverze a kritiku tím, že svými rozhodnutími a politikou poškozuje jak Českou republiku, tak i její občany. Tento negativní dopad lze pozorovat jak na vnitrostátní, tak i mezinárodní úrovni. Ekonomické ukazatele, stejně jako další indikátory úrovně života, naznačují výrazné zhoršení situace České republiky za vlády Petra Fialy. Tato skutečnost vyvolává obavy ohledně budoucího vývoje země a jejích obyvatel

Váš zájem a aktivní účast na protestech můžete vyjádřit na stránkách – www.obcanvodporu.cz a www.poselsvobody.cz Napište nám vaše návrhy a připomínky. Přidejte se k NÁM !!!!

„Vládo, přestaň s námi vorat“. Zemědělci po vzoru Němců vyrazili do ulic. Pojedou i na Prahu.

Po vzoru německých blokád se k činům odhodlali i čeští zemědělci z Chomutovska. Více než 120 traktorů se sjelo na blokační jízdu Chomutovem až k hranicím na horu Sv. Šebestiána. Sedlákům vadí stejně jako Němcům vysoké daně a drahá elektřina. Vláda s nimi jedná. Ve středu se sejdou s ministrem zemědělství Markem Výborným.

DOHODA O OBRANĚ
ČR

23.5. 2023 podepisuje ministryně obrany Jana Černochová smlouvu o obraně ČR s USA
VYZÝVÁME POSLANCE ČR K VYVOLÁNÍ REFERENDA

DOPIS, nesouhlasíme s Ukrajinskou vlajkou na kulturních památkách v ČR
1) Policejní prezidium ČR
2) Ministerstvo kultury

DOPISY NA MINISTERSTVO KULTURY
A POLICEJNÍ PREZIDIUM

ODPOVĚDI

ODPOVĚĎ NA DOPIS OD
MINISTERSTVA KULTURY

N E S O U H L A S Í M E
s postupem vlády České republiky ohledně ratifikace Dohody o případné budoucí vojenské přítomnosti USA v
České republice.

16.4.2023 -
Jízda za
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
pro všechny stejně

Vláda si odsouhlasila DŮVĚRU

  Vláda Petra Fialy si odsouhlasila sama sobě důvěru. Koalice SPOLU má v parlamentu většinu 108 poslanců a proto s přehledem a vlastně bez obavy dala sama sobě DŮVĚRU. Ale pouze v poslanecké sněmovně, kde má vláda většinu, pokud se ale podíváme na průzkum mezi občany ČR, tak DŮVĚRU ve vládě má cca 20-25% občanů!!!! 

  Proč vláda Petra Fialy nemá DŮVĚRU mezi občany ČR jsme sepsali a vládě poslali.

Má Vaší DŮVĚRU vláda Petra Fialy? 
zajímá nás Váš názor, pište nám na info@poselsvobody.cz

POSEL SVOBODY
aktivně podporuje iniciativu
KRAJSKÁ REFERENDA

PODPISOVÉ ARCHY A ZNĚNÍ REFEREND
 najdete na oficiálních stránkách

www.obcanbily.cz

Podpisové archy a NÁVRHY NA VYHLÁŠENÍ REFEREND
jsou připraveny pro všechny kraje ČR a najdete zde i
podpisová místa, kde lze NÁVRHY REFEREND podepsat

Mohou občané měnit zákony
a jak vypadá přímá demokracie, pokud je v rukou občanů?

  Občané ČR jsou vázáni Ústavou České republiky a zákony České republiky, které předkládá a schvaluje Poslanecká sněmovna České republiky složená z volitelných zástupců lidu, poslanců.

  Samotní občané nemají na rozhodování a schvalování zákonů vliv a musí se řídit i zákony a nařízením vlády, které, jak jsme již bohužel zažili v době covidové, mohou jít i proti některé skupině obyvatel. Prosadit všeobecné referendum se v České republice nedaří a není k tomu ani vůle poslanců referendum prosadit aspoň v podobě, kde by občané měli alespoň nějakou šanci v rozhodování.

  Přitom Ústava ČR v článku 2 bodu 1 říká – Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

  A dále v článku 21 bodu 1 Listiny práv a svobod – Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

  Mohou tedy občané rozhodovat o zákonech a mohou podávat návrhy na změnu zákonů?
Ano, a to podle zákona o krajích a o krajských referendech (Zákonem o krajích č. 129/2000 sb. a Zákonem o krajském referendu č. 118/2010 Sb.)

  Vzniklá iniciativa pana Petra Bílého (www.obcanbily.cz) na svých stránkách a v mnoha videích (www.facebook.com/ktvlive.zpravodajstvi) ukazuje způsob, jak se občané mohou zapojit aktivně na změnu zákonů, a to jednoduchým způsobem v KRAJSKÝCH REFERENDECH.
Iniciativa Petra Bílého má již několik krajských koordinátorů, kteří budou sbírat podpisy, které následně předají na kraje k projednání, a návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem alespoň 6 % oprávněných osob s trvalým pobytem v kraji, v němž má být referendum konáno. Pokud přitom dosáhne právoplatný požadavek nadpoloviční většiny hlasujících voličů v nadpoloviční většině krajů (tedy zahrne nadpoloviční většinu obyvatel země), je toto referendum závazné jak pro dotčené kraje, tak pro celé státní zřízení České republiky včetně Poslanecké sněmovny České republiky.
 Občané mají možnost se v referendu vyjádřit (otázka navržená pro krajské referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem „ANO“ nebo slovem „NE“.) ke změně zákonů a Poslanecká sněmovna je POVINNA se tímto zabývat!

  Více jak dva roky chodí mnoho občanů („vlastenců“) na všechny demonstrace a přejí si jediné, změnu systému. Ano demonstrace má svou opodstatněnou a nezaměnitelnou moc sdružování občanů pod jednu myšlenku, ale bohužel demonstrace nemá tu moc něco velkého změnit a také bohužel změnu nepřináší. Proto přichází jedna z dalších možností (která může, a já doufám, že i bude v souladu s demonstracemi), a to je možnost udělat změnu prostřednictvím KRAJSKÝCH REFEREND. Občané díky této možnosti dostávají do rukou možnost, jak lépe spravovat svou vlast, je na každém z nás, zda se této šance chopíme a zda budeme ochotni pro spravedlnost a svobodu něco udělat.

  Občané České republiky mají právo řídit svou zem a Česká republika si již zaslouží, aby byla řízena ku prospěchu svých občanů. Zapojte se i Vy k iniciativě Petra Bílého a pomáhejte ke změně ČR na přímou demokracii.

 • Sdílejte naše stránky
 • Připojte se k nám na FACEBOOKU NEBO TELEGRAMU
 • Registrujte se jako ORGANIZÁTOR nebo ÚČASTNÍK
 • Řekněte o nás svým známým, v rodině, kamarádům, přátelům
 • Podpořte nás radou, připomínkou
 • ZÚČASTNĚTE SE 

TRANSPARENTNÍ
ÚČET

Číslo účtu:
2502166771 / 2010
IBAN
CZ28 2010 0000 0025 0216 6771
Přehrát video

Organizátoři za Českou republiku

Organizátoři za Slovenskou republiku

KUBÍČEK ROSTISLAV
tel.: +420 725 234 494


tel.: +420 

MATEJOV MILAN
tel.: + 421 911 417 759

tel.:  + 421

PODPOROVATELÉ

OBČAN V ODPORU.CZ

SLOVAN - NÁRODNÝ SNEM JEDNOTY

Nezávislí Češi - Skupina nezávislých občanů

Národní mládež

VOLNÝ BLOG

Svobodné zpravodajství – Volný blog, náš web se snaží vnést světlo do témat, která ostatní často ignorují. Ověřené a ověřitelné zpravodajství z domova i ze zahraničí.
www.volnyblog.cz