Úvod

úvodní_3

Vláda si odsouhlasila DŮVĚRU

  Vláda Petra Fialy si odsouhlasila sama sobě důvěru. Koalice SPOLU má v parlamentu většinu 108 poslanců a proto s přehledem a vlastně bez obavy dala sama sobě DŮVĚRU. Ale pouze v poslanecké sněmovně, kde má vláda většinu, pokud se ale podíváme na průzkum mezi občany ČR, tak DŮVĚRU ve vládě má cca 20-25% občanů!!!! 

  Proč vláda Petra Fialy nemá DŮVĚRU mezi občany ČR jsme sepsali a vládě poslali.

Má Vaší DŮVĚRU vláda Petra Fialy? 
zajímá nás Váš názor, pište nám na info@poselsvobody.cz

Dopis napsaný vládě a zástupcům vládní koalice

Odpověď na náš dopis doručený dne 3.2.2023

Naše reakce na doručenou odpověď

POSEL SVOBODY
aktivně podporuje iniciativu
KRAJSKÁ REFERENDA

PODPISOVÉ ARCHY A ZNĚNÍ REFEREND
 najdete na oficiálních stránkách

www.obcanbily.cz

Podpisové archy a NÁVRHY NA VYHLÁŠENÍ REFEREND
jsou připraveny pro všechny kraje ČR a najdete zde i
podpisová místa, kde lze NÁVRHY REFEREND podepsat

Mohou občané měnit zákony
a jak vypadá přímá demokracie, pokud je v rukou občanů?

  Občané ČR jsou vázáni Ústavou České republiky a zákony České republiky, které předkládá a schvaluje Poslanecká sněmovna České republiky složená z volitelných zástupců lidu, poslanců.

  Samotní občané nemají na rozhodování a schvalování zákonů vliv a musí se řídit i zákony a nařízením vlády, které, jak jsme již bohužel zažili v době covidové, mohou jít i proti některé skupině obyvatel. Prosadit všeobecné referendum se v České republice nedaří a není k tomu ani vůle poslanců referendum prosadit aspoň v podobě, kde by občané měli alespoň nějakou šanci v rozhodování.

  Přitom Ústava ČR v článku 2 bodu 1 říká – Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

  A dále v článku 21 bodu 1 Listiny práv a svobod – Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

  Mohou tedy občané rozhodovat o zákonech a mohou podávat návrhy na změnu zákonů?
Ano, a to podle zákona o krajích a o krajských referendech (Zákonem o krajích č. 129/2000 sb. a Zákonem o krajském referendu č. 118/2010 Sb.)

  Vzniklá iniciativa pana Petra Bílého (www.obcanbily.cz) na svých stránkách a v mnoha videích (www.facebook.com/ktvlive.zpravodajstvi) ukazuje způsob, jak se občané mohou zapojit aktivně na změnu zákonů, a to jednoduchým způsobem v KRAJSKÝCH REFERENDECH.
Iniciativa Petra Bílého má již několik krajských koordinátorů, kteří budou sbírat podpisy, které následně předají na kraje k projednání, a návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem alespoň 6 % oprávněných osob s trvalým pobytem v kraji, v němž má být referendum konáno. Pokud přitom dosáhne právoplatný požadavek nadpoloviční většiny hlasujících voličů v nadpoloviční většině krajů (tedy zahrne nadpoloviční většinu obyvatel země), je toto referendum závazné jak pro dotčené kraje, tak pro celé státní zřízení České republiky včetně Poslanecké sněmovny České republiky.
 Občané mají možnost se v referendu vyjádřit (otázka navržená pro krajské referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem „ANO“ nebo slovem „NE“.) ke změně zákonů a Poslanecká sněmovna je POVINNA se tímto zabývat!

  Více jak dva roky chodí mnoho občanů („vlastenců“) na všechny demonstrace a přejí si jediné, změnu systému. Ano demonstrace má svou opodstatněnou a nezaměnitelnou moc sdružování občanů pod jednu myšlenku, ale bohužel demonstrace nemá tu moc něco velkého změnit a také bohužel změnu nepřináší. Proto přichází jedna z dalších možností (která může, a já doufám, že i bude v souladu s demonstracemi), a to je možnost udělat změnu prostřednictvím KRAJSKÝCH REFEREND. Občané díky této možnosti dostávají do rukou možnost, jak lépe spravovat svou vlast, je na každém z nás, zda se této šance chopíme a zda budeme ochotni pro spravedlnost a svobodu něco udělat.

  Občané České republiky mají právo řídit svou zem a Česká republika si již zaslouží, aby byla řízena ku prospěchu svých občanů. Zapojte se i Vy k iniciativě Petra Bílého a pomáhejte ke změně ČR na přímou demokracii.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ORGANIZÁTORŮ AKCE : POSEL SVOBODY

Vzhledem k aktuální situaci a k akcím, které budou probíhat dne 17.11.2022 se naše akce

POSEL SVOBODY  – O D K L Á D Á

a to na dobu neurčitou.

Tímto se všem účastníkům a organizátorům omlouváme a věříme, že naše stanovisko k odložení akce pochopíte. POSEL SVOBODY je akcí spojení ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY v jeden soudržný spřátelený svazek, svazek států a občanů vzájemně si pomáhající s vlastní suverenitou a nezávislostí.

POSEL SVOBODY nekončí a neupadá v zapomnění, pouze změníme termín pro uskutečnění akce, a proto prosíme každého, kdo má zájem nadále spolupracovat a pomáhat, aby sledoval stránky akce nebo se aktivně připojil do organizačního týmu prostřednictvím emailu – info@poselsvobody.cz

Za organizační tým se ještě jednou velice omlouváme a děkujeme za pochopení

Akce POSEL SVOBODY má přinést spojení občanů ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY k jednotnému svazku republik s vlastní suverenitou, kde si budou občané vzájemně pomáhat a vzájemně spolupracovat na vybudování svobodných samostatných států s vlastní suverenitou a nezávislostí kde bude na prvním místě občan republiky na základě svobodných referend.

POSEL SVOBODY

 

My občané, ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY, máme právo uchopit moc do svých rukou a proto dáváme celému národu jak ČESKÉ, tak i  SLOVENSKÉ REPUBLIKY na vědomí, že na základě svobodné vůle a podle Ústavy základních práv a svobod máme právo na svobodný život, podle našich představ v souladu se zákonem, mravností a svědomí svobodné a spravedlivé společnosti.

Proto tímto vyzýváme VÁS, kterým také záleží na osudu našeho společného státu, aby jste se také aktivně zapojili do boje za svobodu a spravedlivou společnost 

NAŠE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KTERÉ BUDEME PŘEDKLÁDAT 

 • Odstoupení vlády
 • Vyhlášení předčasných voleb, ustanovení prozatímní úřednické vlády
 • Vyhlášení všeobecného REFERENDA k závažným otázkám státu
 • Okamžité odstoupení od GREEN DEALU, ukončení EMISNÍCH POVOLENEK a ukončení útlumu ENERGETICKÝCH ZDROJŮ
 • Vyzbrojování České armády pouze pro obranu České republiky, požadujeme vojenskou neutralitu ČR

DEKLARACE

  Současné vlády České a Slovenské republiky ztratily svou legimitu, tím, že Český a Slovenský národ, kterým se tyto vlády zavázaly sloužit, zradily a zaprodaly.

POSEL SVOBODY - REGISTRACE

 Registrujte se jako ORGANIZÁTOR nebo jako ÚČASTNÍK akce  – POSEL SVOBODY


 Pro ORGANIZÁTORY – prosíme registrujte se Vy, kteří máte již zkušenosti s                                                               organizací jízd, nebo Vy, kteří zvládnete organizaci Vaší                                                         skupiny (kraje) 

ORAGNIZÁTOR –  úkolem organizátora je zajistit ve svém kraji skupiny ke                                                         společné cestě do Prahy. V kraji může být 2 – 3 členná skupina                                             ORGANIZÁTORŮ 

KONTAKTY NA ORGANIZÁTORY - Česká republika

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:
Znak - Hlavní město Praha

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Znak - Jihočeský kraj

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:
Znak - Jihomoravský kraj

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Znak - Karlovarský kraj

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Znak - Královehradecký kraj

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Znak - Liberecký kraj

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Znak - Moravskoslezský kraj

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Znak - Olomoucký kraj

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Znak - Pardubický kraj

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Znak - Plzeňský kraj

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Znak - Středočeský kraj

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Znak - Ústecký kraj

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Znak - kraj Vysočina

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Znak - Zlínský kraj

KONTAKTY NA ORGANIZÁTORY - Slovenská republika

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:


Bratislavský kraj – znak

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Trnavský kraj – znak

Organizátor:


Jméno a Příjmení: Milan Matejov

Město:
Telefon: 0911 417 759
Email: milanmatejov88888@gmail.com

 

Trenčínský kraj – znak

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Nitranský kraj – znak

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Žilinský kraj – znak

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Banskobystrický kraj – znak

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Prešovský kraj – znak

Organizátor:


Jméno a Příjmení:
Město:
Telefon:
Email:

Košický kraj – znak

 • Sdílejte naše stránky
 • Připojte se k nám na FACEBOOKU NEBO TELEGRAMU
 • Registrujte se jako ORGANIZÁTOR nebo ÚČASTNÍK
 • Řekněte o nás svým známým, v rodině, kamarádům, přátelům
 • Podpořte nás radou, připomínkou
 • ZÚČASTNĚTE SE 
Přehrát video

Organizátoři za Českou republiku

Organizátoři za Slovenskou republiku

KUBÍČEK ROSTISLAV
tel.: +420 725 234 494


tel.: +420 

MATEJOV MILAN
tel.: + 421 911 417 759

tel.:  + 421

PODPOROVATELÉ

OBČAN V ODPORU.CZ

SLOVAN - NÁRODNÝ SNEM JEDNOTY

Nezávislí Češi - Skupina nezávislých občanů

Národní mládež

VOLNÝ BLOG

Svobodné zpravodajství – Volný blog, náš web se snaží vnést světlo do témat, která ostatní často ignorují. Ověřené a ověřitelné zpravodajství z domova i ze zahraničí.
www.volnyblog.cz