Koněv_2025

9.5.1945 - 9.5.2025

80.výročí osvobození Československa Sovětskou armádou

My spoluobčané České a Slovenské republiky, s velkou naléhavostí žádáme o obnovu pomníku maršála
Ivana Stepanoviče Koněva na původní místo na náměstí Interbrigády v Praze 6-Bubenči, vzhledem k nadcházejícímu
výročí 80 let od ukončení 2. světové války a osvobození Československa

Tento pomník je poctou statečnosti a obětavosti jednotlivce, který sehrál zásadní roli při osvobození Československa od nacistické okupace během 2. světové války. Pevně ​​věříme, že je nezbytné uctít a zachovat památku tak významné historické osobnosti. Umístění pomníku na náměstí Interbrigády mělo velký význam, protože připomínalo spolupráci Československa a Sovětského svazu v boji proti fašismu. Náš požadavek na obnovení tohoto pomníku nemá být interpretován v žádném politickém kontextu, ale je upřímným vyjádřením naší touhy uctít statečnou a historickou osobnost. Doufáme, že naší žádosti bude věnována náležitá pozornost a pomník bude uveden na původní místo.

PETICE:

S blížícím se květnem roku 2025 bude významná příležitost k zamyšlení – 80. výročí konce nejkatastrofálnější události v historii – KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY.
Bude to čas vzdát hold vítěznému úsilí sovětské armády o osvobození Československa ze spárů nacistického fašismu. Za osvobození Československa a jeho hlavního města Prahy vděčíme pozoruhodnému přispění maršála Ivana Stěpanoviče KONĚVA a hrdinným vojákům Rudé armády. Je to čas připomenout si oběti a obrovské ztráty na životech, ke kterým došlo, a vyjádřit poděkování těm, kteří statečně bojovali za svobodu a mír. Nikdy nesmíme zapomenout na význam tohoto okamžiku v našich dějinách.

S velkou nadějí o porozumění očekáváme od zastupitelů městské části Prahy 6, kteří budou rozhodovat o navrácení pomníku vzhledem k nadcházejícím událostem a významného data v soudobé historii naší země. 

Pokorně žádáme a dokládáme podpisy peticí o znovuuvedení sochy maršála Koněva, váženého hrdiny, který se statečně podílel na osvobození Prahy za druhé světové války. Zároveň vyzýváme zastupitele hlavního města Prahy, aby vyslyšela naši výzvu k pečlivé přípravě a plánování nadcházejícího 80. výročí dne, kdy byla Praha osvobozena z okovů útlaku. Nikdy nezapomínejme na neochvějnou odvahu a odhodlání statečných sovětských vojáků ale i na hrdinské činy a odhodlání položit i svůj život za osvobození Prahy, za mír a svobodu své země všech bojovníků pražského povstání. Věříme, že tato připomínka by měla být upřímnou poctou statečným a obětavým vojákům, kteří dali vše, aby obnovili svobodu a dlouhotrvající mír v Evropě. Stojíme pevně v přesvědčení, že restaurování pomníku maršála Koněva by bylo nejen náležitým uznáním jeho výjimečného přínosu, ale také mocným symbolem propletených dějin našeho národa a nesčetných obětí, které přinesli ti, kteří bojovali za naši svobodu. Jsme přesvědčeni, že toto gesto podpoří sílu a jednotu, jak se přiblížíme této významné příležitosti, a že nám to poslouží jako impuls ke společné práci na budování prosperující a mírové budoucnosti.

Oceněním těchto hrdinských činů a statečnosti tak nejen ctíme památku těch, kteří pro naši zemi tolik obětovali, ale také obnovujeme svůj závazek prosazovat jejich ideály a hodnoty svobody, demokracie a lidské důstojnosti.

PETICI lze podepsat zde: (tady bude odkaz na petici)

PETIČNÍ VÝBOR:
(jména petičního výboru) 

SIGNATÁŘI PETICE A ŽÁDOSTI o znovuobnovení pomníku maršála IVANA ŠTĚPANOVIČE KONĚVA: